Analysestillinger

Vil du være med å påvirke hvordan vi utvikler og priser produktene våre?


Divisjonen Analyse, Produkt og Pris står sentralt i arbeidet med å utvikle produkter, prise dem riktig og sikre god lønnsomhet og vekst for Gjensidige. Dette er avgjørende for å sikre konkurransekraften vår, og ligger til grunn for den solide utviklingen vi har.

I tiden fremover har vi flere viktige satsingsområder og oppgaver knyttet til utvikling av nye, teknologiske løsninger for å styrke kundeorienteringen vår.

Vi jobber for eksempel med utvikling av digitale betjeningsløsninger for salg, service og skade. I tillegg utvik-ler vi avanserte analytiske modeller for prising og porteføljestyring.

Nå trenger vi flere kloke hoder på laget som kan være med å løse oppgavene vi står foran, og videreutvikle oss i riktig retning.

Vil du bli med?


Se fremover. Skap verdier. Bli en av oss.

Overvåk jobber i denne kategorien