IT-stillinger

Ønsker du å skape markedets beste digitale kundeopplevelser?

Visste du at vårt fagmiljø består av over 270 engasjerte kollegaer som jobber med den aller nyeste teknolo-gien?  Vi jobber blant annet med digitalisering av produkter og tjenester, design, Robotics & AI, integrasjon og prosessautomatisering og forretningsutvikling. Vi både utvikler nye løsninger, og jobber med å forbedre de vi allerede har. I tillegg har vi som mål å ha de mest engasjerte teknologimedarbeiderne i bransjen!

Vi i Gjensidige skal sørge for å ha markedets beste digitale kunde- og automatiseringsløsninger. Forsik-ringsmarkedet er i en stadig endring, og kundene stiller andre og nye krav til forsikringer og tjenester. Der-for er digitalisering og gode teknologiske løsninger et stort satsningsområde hos oss.

Vil du bli med på laget?

 
Se fremover. Skap verdier. Bli en av oss.

Overvåk jobber i denne kategorien